Advantage Data Transformer EME: Data Movement (Advanced